Θυμιαμα Επαναφορας
390
25,00 € συμπ. ΦΠΑ
Θυμιαμα Επαναφορας Περίληψη

Θυμιαμα Επαναφορας

Θυμίαμα που σύμφωνα με τις μαγικές παραδόσεις βοηθούσε όπως λέγεται  σημαντικά στην επιστροφή του αγαπημένου όταν καίγεται στο καρβουνάκι μπροστά από φωτογραφία ή προσωπικά αντικείμενα του/της Με το θυμίαμα αυτό οι σοφές γυναίκες πρώτα πέρναγαν όλους τους προσωπικούς χώρους του σπιτιού και τον εαυτό τους και κατόπιν το αφήνανε μπροστά σε κάποιο προσωπικό του/της αντικείμενο ή φωτογραφία για να καεί μέχρι τέλους. Μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μόνο του ή σε συνδιασμό με κάποιο άλλο υλικό που βοηθούσε σε περιπτώσεις επαναφοράς (πχ φίλτρο επαναφοράς, ή φίλτρο έλα σε μένα) για πιο ενισχυμένη αποστολή ενέργειας. Το θυμίαμα αυτό πίστευαν πως έχει την ιδιότητα να στέλνει με την καύση του την ενέργεια που επιρρεάζει σημαντικά σε περιπτώσεις επαναφοράς ακόμα και αν ο/η αγαπημένος/η τους βρίσκόταν πολύ μακριά.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε σεληνιακή φάση ή ώρα και όσες φορές το επιθυμείτε.
Περιέχει αραβικά λιβάνια, ερωτικά βότανα που βοηθούν στην επαναφορά καθώς επίσης και αντίστοιχα μείγματα αιθερίων ελαίων
Κατά την καύση του μπορείτε να διαβάζετε τον παρακάτω ψαλμό του Δαβιήδ 139
Ψαλμός ΡΛΘ΄. 139 

Εξελού με, Κύριε, εξ ανθρώπου πονηρού, από ανδρός αδίκου ρύσαι με, οίτινες ελογίσαντο αδικίαν εν καρδία, όλην την ημέραν παρετάσσοντο πολέμους. Ηκόνησαν γλώσσαν αυτών ωσεί όφεως· ιός ασπίδων υπό τα χείλη αυτών. Φύλαξον με, Κύριε, εκ χειρός αμαρτωλού, από ανθρώπων αδίκων εξελού με, οίτινες διελογίσαντο του υποσκελίσαι τα διαβήματα μου· έκρυψαν υπερήφανοι παγίδα μοι και σχοινίοις διέτειναν παγίδα τοις ποσί μου· εχόμενα τρίβου σκάνδαλα έθεντο μοι. Είπα τω Κυρίω· Θεός μου ει σύ· ενώτισαι, Κύριε, την φωνήν της δεήσεώς μου. Κύριε, Κύριε, δύναμις της σωτηρίας μου, επεσκίασας επί την κεφαλήν μου εν ημέρα πολέμου. Μη παραδώς με, Κύριε, από της επιθυμίας μου αμαρτωλώ· διελογίσαντο κατ΄ εμού, μη εγκαταλίπης με, μήποτε υψωθώσι. Η κεφαλή του κυκλώματος αυτών, κόπος των χειλέων αυτών καλύψει αυτούς. Πεσούνται επ΄ αυτούς άνθρακες, εν πυρί καταβαλείς αυτούς, εν ταλαιπωρίαις ου μη υποστώσι. Ανήρ γλωσσώδης ού κατευθυνθήσεται επί της γης· άνδρα άδικον κακά θηρεύσει εις διαφθοράν. ΄Εγνων, ότι ποιήσει Κύριος την κρίσιν των πτωχών και την δίκην των πενήτων. Πλην δίκαιοι εξομολογήσονται τω ονόματι σου και κατοικήσουσιν ευθείς συν τω προσώπω σου. 

Δόξα.... Και νυν.... Αλληλούια. 

Product Condition:
New
Κριτικές Πελατών. ΔΕΝ γραφουμε ερωτήσεις. Τηρουμε κανόνες ευγενείας
Δεν υπάρχουν κριτικές ακόμη - γίνεται ο/η πρώτος/η! (γράψτε σχόλια)
Product Added to your Cart
x

-------- ή --------