Θυμιαμα Ευημεριας
03
25,00 € συμπ. ΦΠΑ
Θυμιαμα Ευημεριας Περίληψη

Θυμιαμα Ευημεριας

Θυμίαμα που κατά τις μαγικές παραδόσεις χρησιμοποιούνταν για ευημερία, για τύχη και πλούτο. Για άνοιγμα οικονομικών, για οικογενειακή γαλήνη και καλές και ειτυχημένες διαπροσωπικές σχέσεις, κάνοντας όπως λεγόταν τη ζωή του χρήστη πιο ομαλή φέρνοντάς τύχη στους ίδιους, το σπίτι ή την επιχείρησή τους αλλά και τους αγαπημένους ανθρώπους που ζούσαν μαζί του. 
Οι σοφές γυναίκες το χρησιμοποιούσαν για να βρούνε γαλήνη, ευτυχία, για να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να φέρουν στη ζωή τους την ευημερία και την καλοτυχία. 
Καίγεται σε καρβουνάκι σε οποιαδήποτε σεληνιακή φάση και σε οποιαδήποτε ώρα επιθυμείτε. Με το θυμιατό σας θυμιάζετε τους χώρους σας και τον εαυτό σας και κατόπιν το αφήνετε σταθερό σε ένα σημείο του χώρου για να καεί έως τέλους. 
Καθώς το θυμίαμα σας καίγεται μέσα στο θυμιατό σας καλό ειναι ναι διαβάζετε τον παρακάτω ψαλμό. (Ψαλμός 57 του Δαβιήδ)
Ψαλμός ΝΖ΄. 57 

Ει αληθώς άρα δικαιοσύνην λαλείτε, ευθείας κρίνετε, οι υιοί των ανθρώπων. Και γαρ εν καρδία ανομίαν εργάζεσθε εν τη γη, αδικίαν αι χείρες υμών συμπλέκουσι. Απηλλοτριώθησαν οι αμαρτωλοί από μήτρας, επλανήθησαν από γαστρός, ελάλησαν ψευδή. Θυμός αυτοίς κατά την ομοίωσιν του όφεως, ωσεί ασπίδος κωφής και βυούσης τα ώτα αυτής, Ήτις ουκ εισακούσεται φωνής επαδόντων, φαρμάκου τε φαρμακευομένου παρά σοφού. Ο Θεός συντρίψει τους οδόντας αυτών εν τω στόματι αυτών· τας μύλας των λεόντων συνέθλασεν ο Κύριος. Εξουδενωθήσονται ωσεί ύδωρ διαπορευόμενον· εντενεί το τόξον αυτού, εως ου ασθενήσουσι. Ωσεί κηρός τακείς ανταναιρεθήσονται· έπεσε πυρ επ΄αυτούς και ουκ είδον τον ήλιον. Προ του συνιέναι τας ακάνθας ημών την ράμνον, ωσεί ζώντας, ωσεί εν οργή καταπίεται αυτούς. Ευφρανθήσεται δίκαιος, όταν ίδη εκδίκησιν, τας χείρας αυτού νίψεται εν τω αίματι του αμαρτωλού. Και ερεί άνθρωπος· Ει άρα έστι καρπός τω δικαίω, άρα έστιν ο Θεός, κρίνων αυτούς εν τη γή. Δόξα.... Και νυν.... Αλληλούια.

Product Condition:
New
Κριτικές Πελατών. ΔΕΝ γραφουμε ερωτήσεις. Τηρουμε κανόνες ευγενείας
Δεν υπάρχουν κριτικές ακόμη - γίνεται ο/η πρώτος/η! (γράψτε σχόλια)
Product Added to your Cart
x

-------- ή --------