Θυμιαμα Λυσιματος
83
30,00 € συμπ. ΦΠΑ
Θυμιαμα Λυσιματος Περίληψη

Θυμιαμα Λυσιματος

Θυμίαμα που κατα την παράδοση χρησιμοποιούνταν για λύσιμο μαγείας και καθαρισμό ατόμων αλλά και χώρων από οποιαδήποτε μορφή μαγείας, αβασκανείας, γλωσσοφαγιάς και πάσης φύσης αρνητικής ενέργειας. Ήταν ιδανικό για καταστήματα που έχουν μπλακαρίσματα, για οικίες αλλά και για όλους όσους αισθάνονταν πως έχουν μεγάλη γρουσουζιά και αρνητικότητα επάνω τους. Για περιπτώσεις όπου κανένα επιχείρημα δεν προχωρά ή δεν πετυχαίνει σε τομείς εργασίας,ερωτικών, υγείας κτλ.
Το θυμίαμα αυτό καίγεται επάνω σε καρβουνάκι και θυμιατίζουμε με αυτήν το χώρο μας και εμάς τους ίδιους. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε πληθώρα διεργασίες λυσίματος όταν απαιτείται αντίστοιχο υλικό. Μπορει να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε σεληνιακή φάση ή ώρα και όσες φορές το επιθυμούμε.
Μία ενδεικτική παραδοσιακή συνταγή για λύσιμο μαγείας που βρέθηκε σε ανέκδοτα μαγικά γρημόρια
Θυμιατίζουμε τους χώρους και τον πάσχων σε σχήμα σταυρού διαβάζοντας 3 φορές καθώς θυμιατίζουμε το μέγα λύσιμο του Αγ Κυπριανού (δίδεται παρακάτω) ή τον ψαλμό 23ο του Δαβιύδ. Καθώς θυμιάζουμε τον πάσχων και τους χώρους του σπιτιού μας έχουμε κοντά στην είσοδο του σπιτιού μας αναμμένο ένα μελισσοκέρι ή ένα κερί εκκλησίας.
Η διαδικασία θα πρέπει να γίνεται καθημερινά οποιαδήποτε ώρα για 7 συνεχόμενες ημέρες και να επαναλαμβάνεται για 3 συνεχόμενους μήνες. (Δηλαδή για 7 ημέρες κάθε μήνα για 3 μήνες)
Η ευχή του Αγ Κυπριανού:

"Του Αγίου Κυπριανού

Του Κυρίου δεηθώμεν

Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο τα πάντα κρατών και κυβερνών, 
Άγιος και δεδοξασμένος υπάρχεις. Δι' ο Βασιλεύ των Βασιλευόντων και 
Κύριε των Κυριευόντων, δόξα Σοι. Ο καθήμενος εν τω φωτί τω απείρω και 
απροσίτω βροτοίς, διά προσευχής εμού του ταπεινού και αναξίου δούλου 
Σου, φυγάδευσον τους δαίμονας και κατάργησον τας πονηρίας αυτών, ίνα τα 
νέφη δώσωσι υετόν επί πάσαν την γην και η γη δώση τα γεννήματα αυτής εν 
τω καιρώ αυτών, τα δένδρα καρποφορήσωσιν, και οι άμπελοι ευφορήσωσι 
πλήρεις βοτρύων, αι γυναίκες λυθώσι και ελευθερώσιν από του κακού των 
μητρών, αυτών και πας ο κόσμος άρχων και αρχόμενος, και πάσα η κτίσις 
λυθή από παντός δεσμού του δαίμονος. Ο δε δούλος Σου (το όνομα του 
πασχόντος), συν παντί τω οίκο αυτού και τοις πράγμασι αυτού, λυθήσεται 
εκ παντός δεσμού σατανικού, μαγείας, μαγγανίας και αντικείμενικής 
δυνάμεως. Δεόμεθα Σου, Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, δος, ίνα λυθώσι τα
εκ μαγείας, μαγγανίας, βασκανίας και πάσης σατανικής ενεργείας δεσμά 
αυτού και αφανισθώσι πάντα τα πονηρά έργα, διά της επικλήσεως του 
Παναγίου Πνεύματος Θεού Σαβαώθ.

Ναί! Κύριε του παντός, επάκουσον μου δεομένου Σου και λυθήτω ο δούλος 
(όνομα πασχόντος) ει έστι δεδεμένος εν ουρανώ ή εν γη ή εν ανωφλίω ή εν 
δέρματι αλόγων ή εν σιδήρω ή εν λίθω ή ξύλω ή εν γραμματίω, δ' αίματος 
ανθρώπου, ζώου, πτηνού, ή ιχθύος ή δια μελάνης ή δι' άλλου τινός, προς 
βλάβην αυτού ή του οίκου αυτού, και ει κατέχωσαν ή διέσπειραν αυτά εν 
αυλαίς, εν θαλάσση, εν φρέατι, εν μνήματι ή εν οιωδήποτε τόπω.

Και ει δι' ονύχων ανθρώπων, ζώων, πτηνών, ερπετών, ( ζώντων ή 
τεθνεώντων), ή δια χώματος τεθνεώντων εγένοντο και ει δια πασάλου ή 
καρδίου, ή βελόνης διεπεράσθησαν, λύσον εν τη ώρα ταύτη. Κύριε, διά 
παντός, τη κραταιά δυνάμει Σου.

Συ Κύριε, ο Θεός ημών, ο γινώσκων τους τόπους, τους τρόπους και τους 
ανθρώπους, διάλυσον και διάρρηξον και αφάνισον τα της μαγείας έργα, ένθα
κείνται, τον δε δούλον Σου (όνομα πασχόντος) διαφύλαξον συν παντί τω 
οίκω αυτού.

Συντριβήτωσαν υπό την σημείωσιν του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού πάσαι αι
εναντίαι δυνάμεις (τρις).

Αναχωρήτωσαν και διαλυθήτωσαν δια παντός πάντα τα της μαγείας, μαγγανίας
και βασκανίας έργα, εκ του δούλου του Θεού (...). Ναι Κύριε, δεομένου 
Σου, επάκουσον μου και ελευθέρωσον τον δούλον Σου και τον οίκον αυτού 
από συμπτώματος και δαιμονίου μεσυμβρινού, από πάσης ασθενείας 
αναθέματος, οργής, κατάρας, συσπραγίας, καταλαλιάς, φθόνου, βασκανίας, 
αμελείας, νωθρότητος, λαιμαργίας, αδυναμίας, βλακείας, αφροσύνης, 
υπερηφάνειας, ασπλαχνίας, αδικίας, αλαζονείας και πάσης πλάνης και 
απάτης, δια το Όνομα Σου το Άγιον και δεδοξασμένον εις τους αιώνας. 
Αμήν."
Product Condition:
New
Κριτικές Πελατών. ΔΕΝ γραφουμε ερωτήσεις. Τηρουμε κανόνες ευγενείας
(γράψτε σχόλια)
5/5
IFIGENEIA
ΤΟ ΘΥΜΙΑΜΑ ΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ.ΜΟΛΙΣ ΤΟ ΕΒΑΛΑ ΣΤΟ ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΙ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΠΕΤΑΕΙ ΦΩΤΙΕΣ.ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΡΙ ΜΟΛΙΣ ΤΟ ΑΝΑΨΑ,ΠΗΓΕ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΑΤΩ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ ΜΑΥΡΟ.ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ,ΠΩΣ ΡΟΥΦΙΞΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ, ΚΑΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ.ΤΩΡΑ ΒΡΙΣΚΟΜΑΙ ΣΤΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΘΑ ΔΩ ΠΩΣ ΘΑ ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΜΑΤΙ ΤΟΥ ΡΑ.ΕΥΧΟΜΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΘΑΡΙΣΩ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝ.
Product Added to your Cart
x

-------- ή --------