Θυμιαμα Αγαπης
39
25,00 € συμπ. ΦΠΑ
Θυμιαμα Αγαπης Περίληψη

Θυμιαμα Αγαπης

Θυμίαμα που σύμφωνα με τις παραδόσεις οι μάγισσες της Σμύρνη χρησιμοποιούσαν για αγάπη, ερωτικό φούντωμα και έλξη. Καιγόταν μέσα στο χώρο για να φέρει αγάπη μεταξύ δυο ανθρώπων και να ξεσηκώσει το πάθος και τον έρωτα και αποτελούσε ιδανικό θυμίαμα για να ξαναζωντανέψει η σχέση ή ο γάμος, να ηρεμήσουν οι εντάσεις και οι καυγάδες και να ξανα έρθουν ημέρες γαλήνης και αρμονίας ανάμεσα σε ένα ζευγάρι
Το θυμίαμα αυτό θεωρούνταν κατά τα χρόνια εκείνα ως ένα εξαιρετικό ερωτικό φούντωμα αγάπης και συναισθημάτων για τη θεραπεία μιας σχέσης και για μια σχέση αρμονική και υγειή.
Καίγεται σε καρβουνάκι στο θυμιατό σας και περιλαμβάνει ειδικά αραβικά λιβάνια, ερωτικά βότανα και μείγματα αιθερίων ελαίων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε σεληνιακή φάση και ώρα και όσο συχνά το επιθυμείτε 
Θυμιάζετε με αυτό τους χώρους της οικίας σας και τον εαυτό σας και κατόπιν το αφήνετε σε σταθερό σημείο μέχρι να καεί έως τέλους. 
Κατα τη διάρκεια της καύσης του θυμιάματος μπορείτε να διαβάζετε τον κάτωθι ψαλμό του Δαβιήδ και αγάπη και αρμονία

Ψαλμός 96. 
Ο Κύριος εβασίλευσεν, αγαλλιάσθω η γη·. ευφρανθήτωσαν νήσοι πολλαί. Νέφη και γνόφος κύκλω αυτούR δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωσις του θρόνου αυτού. Πυρ ενώπιον αυτού προπορεύσεται και φλογιεί κύκλω τους εχθρούς αυτού. 'Εφαναν αι αστραπαί αυτού τη οικουμένη· είδε και εσαλεύθη η γη. Τα όρη ωσεί κηρός ετάκησαν από προσώπου Κυρίου, από προσώπου Κυρίου πάσης της γης. Ανήγγειλαν οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού και είδοσαν πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού. Αισχυνθήτωσαν πάντες οι προσκυνούντες τοις γλυπτοίς, οι εγκαυχώμενοι εν τοις ειδώλοις αυτώνR προσκυνήσατε αυτώ πάντες οι άγγελοι αυτού. 'Ηκουσε και ευφράνθη η Σιών και ηγαλλιάσαντο οι θυγατέρες της Ιουδαίας ένεκεν των κριμάτων σου, Κύριε. Ότι σύ Κύριος ύψιστος επί πάσαν την γην, σφόδρα υπερυψώθης υπέρ πάντας τους θεούς. Οι αγαπώντες τον Κύριον μισείτε πονηρά· φυλάσσει Κύριος τας ψυχάς των οσίων αυτού, εκ χειρός αμαρτωλού ρύσεται αυτούς. Φως ανέτειλε τω δικαίω και τοις ευθέσι τη καρδία ευφροσύνη. Ευφράνθητε δίκαιοι εν τω Κυρίω και εξομολογείσθε τη μνήμη της αγιωσύνης αυτού.  
Δόξα.... Και νυν.... Αλληλούια

Product Condition:
New
Κριτικές Πελατών. ΔΕΝ γραφουμε ερωτήσεις. Τηρουμε κανόνες ευγενείας
Δεν υπάρχουν κριτικές ακόμη - γίνεται ο/η πρώτος/η! (γράψτε σχόλια)
Product Added to your Cart
x

-------- ή --------